fbpx

YARATICI YAZARLIKta derinlik ATÖLYESİ

KAYIT FORMU

(Verdiğiniz bilgiler üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşılmaz.)

YARATICI YAZARLIKTA DERİNLİK ATÖLYESİ

ÇALIŞMA KOŞULLARI

 

Süreç

1. Atölye 10 hafta sürer. Her hafta 1 oturum gerçekleştirilir. Her oturum, 10 dakikalık 1 molayla birlikte, 2 saat sürer. Bazı oturumlar 2,5 saat sürebilir.

2. Çalışmalar online (canlı ve uygulamalı) ya da yüz yüze gerçekleştirilir. Online eğitimde, Zoom katılım atölye kaydı gerçekleştikten sonra e-posta adresine gönderilir. Katılımcı bu bilgilerle, çalışma saatine 5 dakika kala, uygulamaya giriş yapar. Her oturumda aynı giriş bilgileri kullanılır. Yüz yüze eğitim bilgileri atölye kaydı gerçekleştikten sonra e-posta adresine gönderilir.

 

Kayıt, Katılım ve Devamlılık

3. Atölyeye TİDA’da, “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi”ni, “Öykü Yazarlığı Atölyesi”ni ya da “Yaratıcı Yazarlık Semineri”nin 5 oturumunu tamamlayanlar; başka kurumda bir temel yazarlık eğitimini tamamlayanlar ya da yazarlık deneyimi olanlar katılabilir. TİDA dışından başvuranlar eğitmenin onayıyla atölyeye kabul edilir.

4. Çalışmalar, başlangıç tarihi ilan edilmiş bile olsa, gruba en az 10 kişinin kayıt yaptırmasıyla başlar. Yeterli sayıya ulaşılamadıysa başlamak için bir sonraki hafta beklenir. Kayıt yaptırmış olan katılımcılar bu konuda bilgilendirilir.

5. Atölye başladıktan sonra kayıt yaptıran katılımcılar için katılamadığı çalışmaların telafisi, birlikte belirlenen gün ve saatte yapılır.

6. Atölyede deneme/tanışma çalışması yapılmaz. Kendini denemek ve çalışma sürecini deneyimlemek isteyenler 1 oturum ücretini ödeyerek ilk çalışmaya katılabilir. Daha sonra atölyenin kalan ücretini (9 oturum) ödeyerek atölyeye devam edebilir.

7. Başladıktan sonra; çalışmalar belirlenen gün ve saatlerde yapılır. Katılımcılar çalışmaya zamanında katılmalıdır.

8. Her katılımcının 2 devamsızlık hakkı vardır. Katılımcıların düzenli katılımı verimi artırmaktadır. Devamsızlık hakkı dolan katılımcı çalışmalara devam edebilir ama katılım belgesi alamaz.

9. Katılımcının herhangi bir sebeple çalışmaya katılamaması durumunda özel telafi çalışması yapılmaz. Bu durumda, diğer katılımcılardan, işlenen konuya dair bilgi alarak ya da her çalışma sonunda gönderilen dosyaları inceleyerek bir sonraki çalışmaya hazır katılmalıdır. Katılımcı kaçırdığı çalışmaları (2 çalışmayla sınırlı), varsa, aynı dönemdeki grupla, yoksa, bir sonraki grupta telafi edebilir. Bir sonraki grubun çalışma takvimini takip etmek ve çalışmaya katılmak katılımcının sorumluluğundadır.

10. Katılımcının eğitim hakkı kayıt yaptırdığı atölye sürecinde geçerlidir. Bu hak başka bir zamana ertelenemez ya da başka bir seminere/atölyeye vb. aktarılamaz.

11. Atölyede, tanıtım sayfasında ilan edilen / ilk çalışmada katılımcılarla paylaşılan konular işlenir. Eğitmen atölye konuları dışındaki konularda sunum yapmak ve bilgi vermek zorunda değildir. Eğitmen katılımcıların gelişimine göre müfredatta ve çalışma programında kısmen değişiklikler yapabilir.

12. Çalışmalar, olağanüstü koşullar dışında, hiçbir şekilde ertelenmez.

13. Çalışmaları, özel durumlar dışında, ismi geçen eğitmen yapar. Özel durumlarda (hastalık, seyahat, mesleki zorunluluk vb.), geçici bir süre, diğer eğitmen çalışma yapar ve müfredatı uygular.

14. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, kalıcı eğitmen değişikliği yapabilir.

15. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, belirli çalışmalara misafir eğitmen davet edebilir.

16. Eğitim koordinatörü, eğitim sürecini iyileştirmek için, geçici ya da kalıcı mekan değişikliği yapabilir.

17. Kayıt gerçekleştiğinde katılımcı atölyenin WhatsApp grubuna eklenir. Dosya ve bilgi paylaşımı bu grup üzerinden gerçekleştirilir. Atölye tamamlandığında WhatsApp grubu kapatılır.

 

Ödeme

18. Ödemeler TİDA’nın Ticaret Bakanlığı (ETBİS) onaylı, resmi online satış sitesi (www.tidasanat.com.tr) üzerinden, 256 bit SSL koruması ile güvenle yapılır. Kredi kartı bilgilerini kart sahibi dışında kimse göremez. EFT / havale ile ödemelerde ise katılımcılara banka hesap bilgileri iletilir.

19. Kredi kartıyla ödemede 12 taksite kadar seçenek sunulur. Taksitli ödemede katılımcının kullandığı banka, TİDA’nın belirlediği atölye ücretinin üzerine, taksit sayısına göre, vade farkı ekleyebilir.

20. Banka kartıyla, EFT’yle, havaleyle ve nakit olarak atölye ücretinin tamamı tek seferde ödenir.

21. Ödemelerin e-faturası ilk oturumun başladığı günden sonraki 2 iş günü içinde e-posta yoluyla kayıt formunda belirtilen e-posta adresine gönderilir.

22. Katılımcı atölyeye kayıt yaptırarak kontenjanı tamamlar. Dolayısıyla, atölyeyi yarıda bıraksa bile, 20 saatlik atölye ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

23. Atölye başlamadan en geç 1 hafta önceye kadar katılımcı ücret iadesi talep ederse ya da belirlenen tarihten 2 hafta sonraya kadar, koşullar nedeniyle atölye açılamazsa, TİDA’ya ödenen ücretin tamamı, en geç 2 iş günü içinde katılımcıya iade edilir.

24. Atölye başladıktan sonra, aşağıdaki durumlarda katılımcıya, talep üzerine, kalan sürecin ücreti iade edilir. Bu 3 madde dışında herhangi bir sebeple ücret iadesi yapılmaz.

24.1. TİDA tarafından, zorunlu nedenlerle, eğitimin yarıda kalması,

24.2. Kalıcı eğitmen değişikliği durumunda katılımcının devam etmek istememesi,

24.3. Kalıcı mekan değişikliği durumunda katılımcının devam etmek istememesi,

25. Atölye için ödenen ücret 20 saatlik eğitim bedelidir. Editörlük, danışmanlık, eser değerlendirme, koçluk vb. çalışmalar bu ücrete dahil değildir. Atölye sürecinde ve atölye tamamlandıktan sonra yapılacak her türlü editörlük, danışmanlık, eser değerlendirme vb. hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

 

Ödev ve Çalışma Süreci

26. Her çalışma sonunda eğitmen katılımcılara o gün işlenen konuların pekişmesi için alıştırmalar verebilir. Bu alıştırmaları yapmak katılımcının sorumluluğundadır. Atölyede yapılması ve sunulması zorunlu 1 taslak dosyası ve 1 bitirme öyküsü vardır.

27. Katılımcının atölyeden iyi bir şekilde faydalanabilmesi için verilen alıştırmaları düzenli yapması ve zorunlu 1 taslak dosyası ve 1 bitirme öyküsü için çalışma sürecini verilen süreye yayması gerekir.

28. Atölyede 1 bitirme öyküsü (taslak dosyasıyla birlikte) yazmak zorunludur. Katılımcı bitirme öyküsünü 4. hafta itibariyle yazmaya başlar. Öykünün taslağı 5. çalışmadan 1 gün önce PDF olarak tida@tida.com.tr adresine gönderilir. Bitmiş ve yazarı tarafından en az 5 kez okunup düzenlenmiş öykü (taslak dosyasıyla birlikte) en geç 9. çalışmadan 1 gün önce tida@tida.com.tr adresine gönderilir. Eğitmen öykünün editörlüğünü yapar; işaretli dosyayı ve düzenlenmiş öyküyü en geç 10. çalışmadan 1 gün önce katılımcıya gönderir. 10. çalışmada öyküler okunur; eğitmen ve katılımcılar tarafından değerlendirilir.

29. Bitirme öyküsü 12 punto, 1,5 satır atlama ile en fazla 5 A4 sayfası olmalıdır.

30. Yazım süreci 5 haftaya yayılmamış, son anda yazılmış, yazarı tarafından en az 5 kere okunup yeterince düzeltilmemiş, daha önce yazılmış, taslağı geç gönderilmiş ya da olmayan, 5 sayfayı geçen ve en geç 9. çalışmadan 1 gün önce gönderilmemiş olan öykünün metin editörlüğü yapılmaz; 10. haftada yazıldığı haliyle değerlendirilir.

 

Katılım Belgesi

31. Atölye sonunda; katılım belgesi, yeterli devam durumunda, ücretin tamamı ödendiğinde, bitirme öyküsü (taslak dosyasıyla birlikte) 10. oturuma kadar tamamlandığında, online atölyeye katılan katılımcılara e-posta yoluyla gönderilir; yüz yüze atölyeye katılan katılımcılara elden verilir.

 

Sorumluluklar

32. Atölye içeriği telife tabidir ve çalışma sürecinde katılımcıların kişisel hakları korunur. Bu nedenle çalışmaların görüntü ve ses kaydı alınmamaktadır.

33. Çalışmaların videosu, eğitmenin çalışma notları ve katılımcıların fotoğrafları izin alınmadan kamuoyuna açık alanlarda ya da ikinci kişi ve kurumlarla paylaşılamaz.

34. Eğitimde kullanılan müfredat başka kurumlarda ve çalışmalarda kullanılamaz.

35. İletişim bilgileri TİDA ve katılımcı arasındaki iletişimi sağlamak için kullanılır. TİDA katılımcıya verdiği iletişim bilgileri üzerinden, atölye sürecinde ve atölye sonrasında, bilgilendirme yapabilir.

36. Atölye 20 saatlik eğitim sürecini kapsar. Bu süreçte katılımcının yazacağı yeni eserlerin değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapılır. Daha önce yazılmış eserlerin editörlüğü ücrete tabidir. Katılımcı 20 saatlik atölye sürecinde edindiği bilgilerle daha önce yazdığı eserin düzenlemesini yapar.

37. Katılımcının verdiği kimlik ve iletişim bilgileri üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşılmaz.

38. Çalışma koşulları her dönem güncellenir. Katılımcı kayıt yaptırdığı dönemin çalışma koşullarından sorumludur. Kayıt sonrasında çalışma koşulları katılımcıya e-posta yoluyla gönderilir.

39. TİDA, çalışma sürecinde ve çalışma koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

40. Çalışma koşulları 40 maddeden oluşur. Bu koşullar TİDA ve katılımcı arasındaki ilişkiyi belirler. Katılımcı kayıt formunu doldurarak bu çalışma koşulların tamamını okuduğunu, içindeki tüm maddeleri kabul ettiğini ve verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

TİDA

Adres: Prof. Dr. Celal Öker Sk. No: 2 Harbiye Şişli / İstanbul 

E-posta: tida@tida.com.tr

Telefon: 0532 723 52 03

Hızlı İletişim
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?