Diksiyon Atölyesi


Konuşurken sesinize güvenmiyor ve yeterince dinlenmediğinizden yakınıyorsanız; daha etkileyici ve güçlü bir sese sahip olmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz!

TİDA; sesini daha etkin bir biçimde kullanmak isteyen herkesi bu eğitime davet ediyor!


İşlenecek Konular:

– Diyaframı Tanıma

Amaç: Güçlü bir ses için, öncelikle doğru nefes almayı öğrenebilmek.

İçerik: Solunum sistemi çizilerek anlatılır, yapılacak olan basit egzersizlerle; diyaframın yeri, hareketi keşfedilir ve diyafram/göğüs nefesi ayrımı yapılır.

– Diyafram Nefesine Alışma

Amaç: Diyafram nefesini, otonom sinir sisteminin (istemsiz) kontrolüne devrederek alışkanlık haline getirmek.

İçerik:  Diyaframın daha fazla uyarılmasını ve açılmasını sağlayacak egzersizler yapılır. Bu sayede vücudun, diyafram nefesine adapte olması kolaylaşır.

– Maske Sesi

Amaç: Yüzümüzün uyarılmayı bekleyen bir maske olduğunu, gerçek sesimizin burada gizlendiğini keşfedebilmek ve onu öne taşımak.

İçerik: Çeşitli yüz ve ses temrinleriyle, sesin gırtlaktan kurtarılıp öne(dudaklara) taşınması sağlanır.

– Söyleniş ve Fonetik

Amaç: “Ses ve Nefes Harfleri”nin ayrımını yapmak ve konsanların doğru bir şekilde çıkarılmasını sağlamak

İçerik: Basmakalıp öğretilen ses olaylarını ve harflerin doğru söylenişlerini, farkındalık oluşturarak aktarabileceğimiz egzersizler yapılır. Bu yolla kişi, doğruyu kendi fark eder.

– Artikülasyon

Amaç: Takılmadan, daha belirgin ve akıcı konuşabilmek.

İçerik: Basitten zora giden artikülasyon tablolarıyla, bütün ses unsurları daha fazla uyarılır, konsanların üzerine baskı yapılır.

– Üç Ana Ses

Amaç: Farklı ses aralıklarını keşfedebilmek.

İçerik: Göğüs-Maske-Kafa sesleri, doğadaki varlıklar taklit edilerek çıkarılır ve bunlar arasında geçiş yapılabilmesi sağlanır.

– Ton ve Vurgu

Amaç: Öncelikle birbirlerinden farklı kavramlar olduğunu anlamak,  tonlu-tonsuz ayrımını ve doğru yerde doğru vurguyu yapabilmeyi öğrenmek.

İçerik: Tonlu-tonsuz harflerin keşfedilmesine, vurgu için anlamdan yola çıkılmasına yardımcı olacak uygulamalar yapılacaktır.

– Soluk ve Genel Noktalama

Amaç: Herhangi bir metni okurken ya da sözlü bir konuşma yaparken, nerede duracağını ve ne kadar nefes alacağını bilebilmek.

İçerik: Değişik tarzdaki yazılı metin ve şiirlerden yola çıkarak; durak, soluk nefesi ayrımları yapılır, anlam ilişkisi üzerinde durulur. Acele etmeden okuma ve konuşma için çeşitli egzersizler yapılır.

– Ses Bükümü

Amaç: İnandırıcı, samimi bir konuşma için bükümün ne kadar önemli olduğunu fark etmek ve doğru bükümleri yapabilmek.

İçerik: Vurgu ve büküm ayrımı, değişik egzersizlerle metinlerde büküm denemeleri yapılarak fark edilir ve yine anlamla ilişkisi kurulmaya çalışılır.


Eğitim Koordinatörü:
Kemal Oruç
(www.kemaloruc.net)


Detaylı Bilgi ve Ön Kayıt İçin:
tida@tidasanat.com.tr
0535 038 10 30