Çoklu Zeka ve Yaratıcı Drama


İçerik:

Zeka denilince akla ilk olarak matematik gelir. Problem çözebilen, sayılarla arası iyi olan, teknolojik aletleri kullanabilen çocuklar zeki kabul edilir. Aslında matematiksel zeka, zeka türlerinden sadece bir tanesidir ve matematiksel zekayla hayatın bütünselliğini kavrayabilmek mümkün değildir. Zeka çok yönlüdür ve çocuğun kendini var edebileceği zeka türlerini bilmesi ve bunları kullanarak geliştirmesi gerekir.

Dr. Howard Gardner “Çoklu Zeka Kuramı” adını verdiği Zeka türleri; matematiksel, sözel, sosyal, duygusal, bedensel, görsel, müziksel ve doğasal zekadır.

“Yaratıcı Drama ve Çoklu Zeka Etkinlikleri”nde çocuklar bu zeka türlerini “yaratıcı drama” yöntemiyle uygulayarak; oyun, oynayarak ve eğlenerek öğrenecekler.

Kimler Katılabilir
6-7 ve 8-10 ve 11-13 Yaş Grupları


​Kazanımlar:

  • Empati ve etkin iletişim kurabilme
  • Farkındalık ve özgüven sahibi olma
  • Kendini ifade edebilme
  • Yaratıcılık ve imgelem becerilerini geliştirme
  • Duyu ve beden kontrolünü sağlayabilme
  • Etkin gözlem yapabilme, 
  • Dikkat ve odaklanma sürecini artırabilme
  • Gruba etkin birey olarak uyum sağlama
  • Doğaçlama becerileri kazanma ve geliştirme
  • Utangaçlık, içe kapanıklık ve asosyallik handikaplarını aşabilme

Etkinlik İçeriği:

Matematiksel Zeka
Ben Problem Çözebilirim, Hafıza Teknikleri, Sayıların Dansı

Sözel Zeka
Güzel Konuşma, Kendini İfade Edebilme, Kelimelerin Dansı

Sosyal Zeka
Grup Uyumu, İletişim Becerileri, Empati, Topluluk Önünde Konuşma, Meslekler

Duygusal Zeka
Duygu Kontrolü, Özgüven

Görsel Zeka
İmgelem ve Yaratıcılık, Hayallerin Dansı

Doğa Zekası
Çevre Bilinci

Bedensel Zeka
Duyu Kontrolü, Dikkat ve Odaklanma Sürecini Artırabilme, Diyafram Nefesi, Beden Dili

Müzik Zekası
Ritimlerin Dansı, Hayatımın Ritmi


Detaylı Bilgi ve Ön Kayıt İçin:
tida@tidasanat.com.tr
0535 038 10 30